اصول خاکبرداری

صحبت امروز ما درباره ی اصول خاکبرداری است. اصول خاکبرداری یکی از اصلی ترین مراحل در شروع کار سازه های عمرانی است. در بسیاری از کارهای عمرانی و ساختمانی نیازی به خاک برداری و جابه جا کردن خاک از محل اصلی آن وجود داشته یا دارد.  در راهسازی، به ویژه در مناطق کوهستانی و ناهموار، عملیات اطلاعت بیشتر دربارهاصول خاکبرداری[…]

تخریب ساختمان

در این مقاله، مراحل تخریب ساختمان ها (Demolish buildings methods)  که به چهار روش تخریب:  بالا به پایین (دستی)، بالا به پایین (مکانیکی)، روش گوی تخریب و روش انفجار می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.