تخریب ساختمان (جدید)

تخریب ساختمان اولین مرحله از ساخت و ساز محسوب می شود که در مقایسه با سایر مراحل آن خطرناکتر است. برای تخریب بنا نیز همچون سایر مراحل ساختمان پیمانکارانی وجود دارند که خدمات تخریب ساختمان و حمل و فروش ضایعات را انجام می دهند. گودبرداری چیست؛گودبرداری به عملیات خاکی و آماده کردن زمین برای ساخت اطلاعت بیشتر دربارهتخریب ساختمان (جدید)[…]

سازه نگهبان

مقدمه یکی از مهمترین مراحل احداث ساختمان، گودبرداری و محافظت از گود می‌باشد. با توجه به آمار هولناک حوادث ساختمانی، این مرحله یکی از پر مخاطره‌ترین و پر خطرترین مراحل احداث ساختمان می‌باشد که علیرغم حساسیت بالا، کمتر مورد توجه سازندگان، مهندسان ناظر و طراح ساختمان می‌باشد. متأسفانه امروزه در شهرها برای ساختمان های مسکونی اطلاعت بیشتر دربارهسازه نگهبان[…]